ครูสร้างคน.. คนสร้างโลก

posted on 16 Jun 2013 02:41 by qeknoi directory Knowledge, Diary, Idea
 
เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูของโรงเรียนที่เพิ่งผ่านมา.. ในวิชาภาษาไทย
ได้จัดให้มีการพูดสุนทรพจน์หัวข้อเรื่อง "ครูสร้างคน.. คนสร้างโลก"
ฉันเลยอยากจะนำมาบันทึกในบล็อคของตัวเองบ้าง เป็นอีก 1 แนวคิดที่ได้ระบายลงในงานดินสอกดสมุดเล่มเล็ก :)
 

.. ครูสร้างคน คนสร้างโลก .. 

    

       ตามความเชื่อแล้วมนุษย์เรานั้นกำเนิดจาก บิดามารดา โลกก็เช่นกันได้ถูกขึ้นชื่อว่า พระเจ้า.. เป็นผู้สร้าง แล้วทำไมครูถึงสร้างคน? และทำไมโลกถึงต้องถูกคนสร้าง?

       ดิฉัน.. อาจไม่ใช่บุคคลที่ให้ความหมายของสุนทรพจน์ครั้งนี้ได้ดีเท่าไหร่นัก ดิฉันเชื่อ.. ว่าความคิดของคนเราต่างกันหลากคนหลากมุมมองดิฉันเองก็มีมุมมองเป็นของดิฉันเอง ถ้าครูสร้างคน.. คงเป็นคนที่คอยพร่ำสอนและคอยให้สิ่งดีๆอยู่เสมอแล้วคนสร้างโลกล่ะ?

จากการปลูกฝังของใครสักคนหรือหลายคนหล่อหลอมให้เขาผู้นั้นได้มีตัวแปรสำคัญของสังคม ใครสักคน..คนนั้นคือชื่อสุนทรพจน์ครั้งนี้ ใครคนนั้นอาจยืนอยู่ข้างดิฉัน ณ.ตอนนี้หรือกำลังฟังสุนทรพจน์ของดิฉันอยู่ก็เป็นได้ ใครคนนั้น..ก็คือครูคนนี้ “ครูผู้สร้างคน” ครูผู้สร้างดิฉัน ดิฉันถูกหล่อหลอมและปลูกฝังจนได้รับสิ่งดีๆและทุกวันนี้เองครูนั้นได้ให้คติที่จะทำให้เราไม่ประมาทกับกระแสของสังคมที่ว่า..  

ใช้ชีวิตอย่างมีสติ นึกคิดก่อนทำ จดจำแต่สิ่งดีๆ มีคุณธรรมนำความรู้

เชิดชูคนถูกต้อง แก้ข้อบกพร่องของตน สนใจใฝ่ศึกษา

สรรหาประโยชน์ รู้คุณโทษทุกสรรพสิ่ง

ไม่วิ่งตามกระแส   และอีกมากมายนับไม่ถ้วน 

       โดยสรุปแล้ว “ครูสร้างคน คนสร้างโลก” ในมุมมองของดิฉันคือ.. คน ๑ คนที่สร้าง ๑ คนเพื่อให้อีก ๑ คนสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรียกว่า “โลก” โลกที่ถูกขนานนามว่าสังคม..แล้วความหมายของ “ครูสร้างคน คนสร้างโลก” ในมุมมองของคุณๆล่ะ! คืออะไร?


Comment

Comment:

Tweet